оден съм през 1969г.
Живея и работя в гр. Сопот.
Винаги съм се питал "защо точно гравиране?", и "защо точно оръжие?". До сега не съм си отговорил еднозначно на тези въпроси. В същност винаги съм имал стремежи в областта на изящните изкуства.
Години на ред съм посветил на рисуването и графиката. След това като че ли преходът дърворезба-миниатюрна дърворезба-металогравюра беше естествен. Най-голяма роля изигра обаче шансът да изуча занаята при най- добрия, и да работя с най-добрите. Започнах да уча занаят през 1992г. при не безизвестния Светлозар Райчанов. Първите си (и не само първите) стъпки дължа на него , както и на Йордан Станев. Започнах да трупам опит, и през 1995г. вече превърнах хобито си в професия като член на гравьорска група към ВМЗ- гр. Сопот. С годините натрупах професионално самочувствие и оформих собствен стил в композицията на орнаментите. През 2001г. преминах на самостоятелна практика. На 30.04. 2002г. официално бях вписан в регистъра на майсторите на РБ, а от 04.09.2003г. станах пълноправен член на НЗК UEAPME. През 2005г., заедно с други колеги ентусиасти станах учредител и член на УС на сдружение с не стопанска цел "Сопотски еснафъ"- сдружение, за което все по-често ще се чува. От 20.06.2011г. съм член на Association of Miniature Artists - AMA (Международна асоцияция на миниатюристи).  През 2012г. проведох първите занимания с деца по занаятите фина дърворезба и инкрустации, което положи  началото на  школа "МайсторчЕта". Школа,  която и до ден днешен развиваме с някои колеги.  На 01.11.2013г. бях удостоен с приза   "Пазител на традициите- 2013" в категория "занаяти-големи". През 2014г.  американската фирма Blacktail сключи с мен договор за изключителни права върху моята работа по някои артикули.  През септември 2017г. чрез покана от "Гильдия Мастеров Оружейников",  преминах научно-практически  оръжейно-ювелирен стаж в "Государственны Эрмитаж", Санкт Петербург, Русия.Пространството между тези изредени дати е изпълнено с доста украсени оръжия, отговорни поръчки(някои- за короновани особи), редица участия в престижни изложби, много работа, и много,много любов и старание...