Кратък детски курс по фина дърворезба и инкрустации. Випуск І-ви


 Фото репортаж от краткия курс за деца по фина дърворезба и инкрустации: