Публикация във в. Марица от 17.10. 2017 г.

в. Марица, вторник, 17 октомври 2017г,  година XXVI, брой 241 (8454) , стр. 10, 11
стр. 10
 

стр. 11


общ вид